Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, ώρα 09:55-15:00.

Λόγω των περιορισμών η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά.

Η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της σελίδας της εκδήλωσης http://myopathycare2020.fohevents.gr/

Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πεδίο «ΕΓΓΡΑΦΗ».