Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να εγγραφείτε επισκεφτείτε τη φόρμα εγγραφής.

Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου που θα λάβετε στο mail σας μετά την εκδήλωση.